10.6 C
London
Tuesday, March 29, 2022
10.6 C
London
Tuesday, March 29, 2022

Reglementarea Diplomelor

[quote_box_center]Informații privind profesiile reglementate din Marea Britanie, autorităţile competente cu recunoaşterea calificărilor profesionale şi datele acestora de contact, sunt disponibile la: http://www.ecctis.co.uk[/quote_box_center]

Exercitarea în Marea Britanie a unei profesii nereglementate este posibilă fără a fi necesară recunoaşterea diplomelor sau a calificărilor obţinute în celelalte state membre.
Având în vedere diferenţele care pot exista între sistemul britanic de învăţământ şi sistemele celorlalte state membre, angajatorii sau instituţiile de învăţământ pot solicita prezentarea unui document care confirmă nivelul de încadrare a diplomei / calificării în sistemul britanic de învăţământ.

- Advertisement -

În situaţia în care sunt necesare astfel de documente oficiale, persoanele interesate se pot adresa Centrului Naţional de Recunoaştere Academică şi Informare din Marea Britanie (National Academic Recognition Information Centre – UK NARIC), autoritatea britanică responsabilă cu procedurile de comparare a diplomelor / calificărilor emise în străinătate şi de încadrare a acestora în sistemul britanic de învăţământ.

Serviciile oferite de către UK NARIC sunt:

  • Emiterea unei Scrisori de Comparabilitate (Letter of Comparability)
  • Emiterea unei Scrisori de Comparabilitate şi efectuarea traducerii diplomei din statul de origine în limba engleză (Letter of Comparability with Translation Waiver)
  • Elaborarea unui Raport privind Parcursul Profesional (Career Path Report) care, pe lângă încadrarea diplomei în sistemul britanic de învăţământ, indică etapele care trebuie urmate pentru continuarea studiilor sau obţinerii accesului la o anumită profesie.

Pentru informaţii privind serviciile UK NARIC, procedurile, termenele şi comisioanele aplicabile:

- Advertisement -

ULTIMELE ȘTIRI

Te-ar putea interesa și: